Zorg

-Beschermd wonen
-Woongroep
-Zelfstandig huishouden
-Dagbesteding
-Individuele begeleiding
-Crisisopvang
-Ontlasting mantelzorgers

Niet Zorg

-Workshops
-In het kader van rust en bezinning
-(één of meerdaags)
-Exposities
-Meditaties
-Lezingen
-Concerten

© Stokershorst 2017.
Top